O nás | Česká asociace pro koktavost

…Stojím u tabule ve třídě a chci , tolik chci zopakovat učivo, které jsem se poctivě doma naučila. Najednou se celá zpotím, až se mi zatočí hlava, něco mně silně svírá krk, lapu po dechu, a když už to vypadá, že ze sebe vyrazím slovo, začnu se celá třást. Třída plná spolužáků se mi směje, směje se mi, nevím co mám dělat…utíkám ze třídy, mám strach…

Napsala třináctiletá Míša, když popisovala svoji vadu řeči a nakreslila obrázek –černou propast s velikou kovovou koulí, která do propasti nemilosrdně padá, u které stojí houkající sanitky…

KDO JSME?

Česká asociace pro koktavost

  • jsme Česká asociace pro koktavost
  • občanské sdružení určené k morální a hmotné podpoře osob, trpících poruchami komunikace, zejména formou koktavosti, a k prosazování a obhajobě jejich oprávněných zájmů
  • Česká asociace pro koktavost organizuje zájmové kluby osob, trpících poruchami komunikace, a jejich příbuzných a přátel
  • Česká asociace pro koktavost vyvíjí další charitativní, poradenskou, přednáškovou, publikační a jinou osvětovou činnost, směřující k dosahování účelu a cíle sdružení
  • Česká asociace pro koktavost je uznaná Asociací klinických logopedů ČR

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

  • Organizace – spřízněné, spolupracující  organizace v druhém kole
  • Pacienti – osoby s koktavostí
  • Odborníci – pediatři, psychoterapeuti, logopedi

Česká asociace pro koktavost je ekonomicky, organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, obcích, politických stranách, církvích a jiných občanských sdruženích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.