Mezinárodní konference: S Vámi pro Vás – mluvíme jedním hlasem

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

jsme potěšeni, že se s Vámi můžeme každoročně podělit o nejnovější poznatky v oblasti balbutologie u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti.  Cílem je vytvářet unikátní propojení mezinárodních kapacit a předávat jejich praktické zkušenosti odborné i laické veřejnosti.

Letos přivítáme jako hlavního hosta konference psychoterapeuta Michaela Sugarmana z USA. Ten je jedním ze zakladatelů Mezinárodního dne porozumění koktavosti a čelním představitelem Mezinárodní asociace pro koktavost (ISA). Bude mluvit o nejnovějších přístupech a posunech v terapii osob s poruchou plynulosti řeči, o copingových strategiích zvládání úzkosti a stresu, úspěších dosažených v oblasti legislativy. Seznámíte se i s dalšími zajímavými fakty, které si přenesete do Vaší praxe.

V rámci workshopů se budeme věnovat překonávání bloků v komunikaci, propojení práce těla a řeči v rámci expresivních terapií.

Těšíme se na Vás 22. října 2014 v prostorách školícího centra Jihomoravského kraje.

Více informací, spuštění registrace a konečný program již brzy na našem webu www.denkoktavosti.cz.denkoktavosti2014