Logopedická konference ku příležitosti XIV. ročníku Mezinárodního dne porozumění koktavosti

Logopedická konference  „S Vámi pro Vás“

Koktavost, humor a kreativita? Jak tyto oblasti úzce souvisí?

To se dozvíte 24. října u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Místo konání je Administrativní a školící centrum na ulici Cejl 73 v Brně, a to od 9 do 16 hodin.

Pořadatelem konference je Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o., která dlouhodobě spolupracuje s předními světovými organizacemi, které se zabývají nejenom narušenou komunikační schopností, koktavostí.

Hlavním hostem konference bude Dr. Joseph Agius, renomovaný odborník z Malty, který Vám představí ojedinělou formu terapie koktavosti, humorem a kreativitou. Z tuzemských odborníků obohatí dosavadní vnímání jedné z nejzávažnějších forem narušené komunikační schopnosti, koktavosti Hana Luhanová, ředitelka České asociace dětské jógy a Veronika Víchová, svým pojetím autogenního tréninku. Zmíněné odborníky doplní MUDr. Alexandra Trefilová, v tandemu s PhDr. Petrem Staníčkem se pokusí vyvrátit mýty a polopravdy ohledně ADHD a koktavosti.  V rámci konference vystoupí i další odborníci a to na problematiku narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.

Konference je určena nejenom pro logopedy, psychology, pedagogické a sociální pracovníky, osoby s narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma.

Více informací naleznete na www.logopedickakonference.cz nebo www.denkoktavosti.cz

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 

Mgr. Jakub Ostrý                                                               Mgr. Petra Valkovská

PR, marketing                                                                    projektový manažer, psycholog

Mobil: +420 774 704 680                                                Mobil: +420 777 056 440

Email: marketing@oslogo.cz                                          Email: psycholog@oslogo.cz