Knihy

Knihy na téma koktavost jsou vydávány po celém světě. Zde Vám přinášíme některé, zejména přeložené do češtiny, postupem času budeme přidávat další. Jestli máte nějaký tip na zajímavou publikaci, dejte nám, prosím, vědět – například přes kontaktní formulář.

Parent R.: Jak žít s koktavostí

GRADA Publishing 1998, 42 stran
V roce 1998 tato publikace představovala naprostou novinku na našem knižním trhu, protože se dotýká problémů koktavých dospělých. O těch se u nás vytrvale mlčelo. Koktaví – to nejsou jen směšní Vašci z Prodané nevěsty, koktal např. i Mojžíš, Isaac Newton, Charles Darwin a Winston Churchill. Koktaví mohou být inženýři, lékaři, ale i třeba soudci, tedy vlastně řečoví profesionálové. Jen oni vědí, s čím bojují den co den a co musejí překonávat. Knížka přináší nový pohled na problematiku koktavosti – velmi reálný, vedoucí k vyrovnání se s vadou řeči a ke schopnosti žít s její modifikovanou podobou.

Fraser M.: Svépomocný program při koktavosti

Portál 2000, 159 stran
Cílem publikace je pomoci balbutikům, aby svou koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem a nahlíží tedy na problematiku zevnitř. Dělí se o zkušenosti své a dalších lidí trpících koktavostí i o naději, že radikální zlepšení je možné. K tomu je uvedena celá řada praktických cvičení, která jsou kombinací logopedických technik a psychologické práce se sebou samým. Čtenáři se dostává do rukou přehledná příručka, která ho povzbudí, aby ve své snaze vytrval, upozorní na možné obtíže, dílčí neúspěchy, selhání a poradí, jak se s nimi vyrovnat. Kniha je určena jak balbutikům samotným, tak logopedům, speciálním pedagogům a psychoterapeutům.

Eelco de Geus: Někdy koktám

Paido, Brno 2002
Kniha je určena dětem od 7 do 12 let a jejich rodinám. Jedná se o graficky velmi hezky zpracovaný překlad z angličtiny, tato kniha přispěje k další informovanosti o problematice balbuties.

Murray F., Edwards S.: Příběh jednoho koktavého

Paido, Brno 2006

Kolektiv autorů: Koktáš? Nezoufej!

Grada Publishing a.s., Praha 2007, 88 stran, 139,- Kč
Jedná se o překlad publikace z produkce Stuttering Foundation of America, což je světově respektovaná nevýdělečná organizace zabývající se již od roku 1947 prevencí a terapií koktavosti. Publikace se zabývá generací pubescentů, kteří obzvláště citlivě a emotivně reagují na problémy narušené komunikační schopnosti. Přístupným a nesentimentálním způsobem se skupina specialistů – z velké části s osobní zkušeností s koktavostí – snaží vést adolescenty k adekvátnímu a realistickému pohledu na řečový problém, a to ve vztahu k rodině, přátelům, škole i sobě samým. Rezultátem je výzva k hledání řešení narušené plynulosti řeči především osobní angažovaností, s oporou v pomoci fundovaných odborníků. Kniha je určena především pro učitele základních a středních škol, studenty pedagogických a filosofických fakult, logopedy, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky z oblasti tzv.pomáhajících profesí, ale i rodiče adolescentů s narušením plynulosti řeči, adolescenty s narušením komunikační schopnosti.

David Mitchell: Třináct měsíců

BB art, 2007, 392 stran
(Román o mladém balbutikovi)
Třináctiletý Jason Taylor den co den žije a umírá na bojišti slov, pronásledován nevyzpytatelným zadrháváním, které mu mnohdy brání se vyjádřit. V hrůze z odhalení této slabiny se proplétá nelítostnou hierarchií svých vrstevníků a čelí posměchu a šikaně. Brilantním vnitřním monologem přitom komentuje dění v zapadlé vesničce Black Swan Green na západě Anglie. David Mitchell je považován za nejtalentovanějšího anglického prozaika své generace. Kniha byla nominována na několik literárních cen.