Dramaterapie a koktavost

K příležitosti Mezinárodního dne koktavosti vznikla reportáž České televize, která představila možnosti terapií. Jedna z nich je i dramaterapie. V reportáži je řeč o koktavosti všeobecně, dále pár slov Michaela Sugarmana, který byl hostem brněnské konference a zejména o dramaterapii.

Video můžete zhlédnout na stránkách České televize – Události.

 

Dramaterapií rozumíme terapeutickou metodu, která využívá dramatického umění. Prožitek je u dramaterapie nástrojem změny myšlení nebo chování.